1

สโมสรไลออนส์ ราชเทวีกรุงเทพ มอบเงินบริจาค

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากสโมสรไลออนส์ ราชเทวีกรุงเทพ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้ออาหารมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย Covid-19 โดยมี คุณแสงอรุณ ภักดี และคณะ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564