1

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ฉีดพ่น Silver Guard และชุด PPE

นาวาเอกหญิง ปิติยา ปิยะนุช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ฉีดพ่น Silver Guard และชุด PPE มูลค่า 46,147.50 บาท จากบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 โดยมี ดร.ศุภณิจ กุลศิริ และ ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ เป็นผู้มอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564