1

กองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ สปก.สสท.ทร มอบเงินบริจาค

นาวาเอก สมพร ระวิงทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาค จำนวน 17,499 บาท จาก กองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ สปก.สสท.ทร โดย นาวาเอก ชเนศร์ สิงหชาญ ผอ.กสอ.สปก.สสท.ทร. เป็นผู้แทนมอบ สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564