1

พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ มอบเงินบริจาค

นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย/กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสิน และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จาก พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ โดย ครอบครัวตาตะนันทน์ เป็นผู้แทนมอบ สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ,ฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564