1

นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 มอบเงินบริจาค

นาวาเอกหญิง ปิติยา ปิยะนุช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคจำนวน 25,000 บาท จากนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ว่าที่นาวาโท วรพล ปิ่นสุภา ประธานคณะกรรมการนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 และคณะ เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564