1

มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบเงินบริจาค

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาค จำนวน 318,000 บาท จากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต เป็นผู้แทนมอบ สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow) และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรองสำนักงาน ผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564