1

ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย ชุดที่ 2

พล.ร .ต.สมคิด ทิมสาด ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย  " การส่งเสริมสมรรถนะพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย " ชุดที่ 2 ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อ 2 มี.ค. 60