1

ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและบุคลากรทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ได้กรุณาเดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและบุคลากรทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะของผู้บัญชาการทหารเรือ รับฟังการบรรยายสรุปเพื่อรับทราบถึงการดำเนินการ อุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ การให้บริการฉีดวัคซีน โควิด - 19 แก่ประชาชน รวมถึงการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564