1

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2564 ”

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ “ สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2564 ” ประเภทสถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน 25,000 คน จากสำนักงานประกันสังคม โดยมี คุณพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564