1

ลงทะเบียนบัตรประจำตัวผู้ป่วยนอกออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

แจ้งผู้รับบริการทราบ…

ท่านสามารถลงทะเบียนบัตรประจำตัวผู้ป่วยนอกออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยเลือกหัวข้อทำบัตรใหม่ออนไลน์ กรอกข้อมูลส่วนตัว แล้วนำมายื่นในวันมารับบริการได้เลยค่ะ