1

ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แถวรับฟังสาร

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รพ.ฯ แถวรับฟังสารจาก พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ โถงหน้าห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564