1

กำลังพลจิตอาสาจากกรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนำกำลังพลจิตอาสาจากกรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ภายใน โรงเรียนวัดกระจับพินิจ พ่นน้ำยากำจัดยุงเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน มอบสิ่งของ อุปกรณ์ เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากอนามัย หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) และ Alcohol hand gel มอบอุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกฟุตซอล ลูกวอลเล่ย์บอล ไม้แบดมินตัน ที่กระโดดเชือก และ ฮูลาฮูป มอบอุปกรณ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องพิมพ์เอกสาร ให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564