1

การประชุมวิชาการศูนย์หัวใจ ประจำปี 2564 “ INNOVATIVE in HEART FAILURE MANAGEMENT of 9th SHCC 2021 ”

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการศูนย์หัวใจ ประจำปี 2564 “ INNOVATIVE in HEART FAILURE MANAGEMENT of 9th SHCC 2021 ” จัดโดย ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กลุ่มงานอายุรเวชกรรม และศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564