1

นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน มอบเงินบริจาค

นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อโครงการ 105 ดวงใจ โดยมี นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565