1

คุณสุพรรณี วัฒนสาธิตอาภา มอบเงินบริจาค

นาวาตรีหญิง สรวงสุดา แนวจิตร รอง หน.สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณสุพรรณี วัฒนสาธิตอาภา สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่ออาคารผู้ป่วยใน ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565