1

ร.อ.หญิง เตือนใจ คูหเจริญ มอบเงินบริจาค

นาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร หน.สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และนาวาตรีหญิง สรวงสุดา แนวจิตร รอง หน.สำนักงานมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 210,000 บาท จาก ร.อ.หญิง เตือนใจ คูหเจริญ สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่ออาคารผู้ป่วยใน ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565