1

คณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ มอบเงินบริจาค

คณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ โดย พลเรือเอก ไกรศรี เกษร และคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565