1

ห้องตรวจจักษุกรรม เปิดบริการคลินิกนอกเวลาราชการ

ห้องตรวจจักษุกรรม เปิดบริการคลินิกนอกเวลาราชการ

ห้องตรวจจักษุกรรม  เปิดบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 เริ่ม วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อนัดหมายได้ที่หมายเลข 024752514 หรือ 02-4600000-9 ต่อ 52514

ค่ายาและเวชภัณฑ์ สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์การรักษา (ต้นสังกัดและรัฐวิสาหกิจ)

ไม่สามารถเบิกได้ค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการได้