1

พลเรือโท เผดิมพงศ์ รุมาคม มอบเงินบริจาค

พลเรือโท เผดิมพงศ์ รุมาคม มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอก สนธิเดช ศิวิไลกุล หน.กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ฯ รับมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565