1

นาวาเอกหญิง พจนีย์ ภูไทย และคุณพรฤดี ภูไทย มอบเงินบริจาค

นาวาเอก ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท จากนาวาเอกหญิง พจนีย์ ภูไทย และคุณพรฤดี ภูไทย สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่ออาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565