1

คุณวิลักษณา - คุณวิลาสินี ศรีมาวิน มอบเงินบริจาค

นาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร หน.สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และนาวาตรีหญิง สรวงสุดา แนวจิตร รอง หน.สำนักงานมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากคุณวิลักษณา - คุณวิลาสินี ศรีมาวิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565