1

คุณวิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์ และคุณนวภัส รัตนวงศ์ไพศาล มอบเงินบริจาค

นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณวิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์ และคุณนวภัส รัตนวงศ์ไพศาล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565