1

คณะผู้บริหาร รพ.ฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันสงกรานต์"

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหาร รพ.ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะถวายพระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเทพราชเทพารักษ์ ศาลพระภูมิชัยมงคล พระรูปเหมือนพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ อาศรมหมอพร และร่วมพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในงาน “ ประเพณีวันสงกรานต์ ” เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ โถงหน้าห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565