1

คณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้ามอบพวงมาลัยให้กับเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ นำคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้ามอบพวงมาลัยให้กับ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยสงกรานต์วิถีใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565