1

พลเรือตรี วสันต์ หรั่งรวมมิตร์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากพลเรือตรี วสันต์ หรั่งรวมมิตร์ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565