1

นาวาเอกหญิง นัยนา ศิริรัตน์ มอบเงินบริจาค

นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากนาวาเอกหญิง นัยนา ศิริรัตน์ เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565