1

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์ทีโพล

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์ทีโพล รวมเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โดยมี คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน – รองประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565