1

ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทคณะนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยบูรพา

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ นำคณะนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้มาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4 ถึงชั้นปีที่ 6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 34 นาย เข้าเยี่ยมคำนับและรับโอวาท จากพลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565