1

นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78 มอบเงินบริจาค

พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ มอบเงินบริจาคในนามนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78 จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยูธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565