1

คุณนันทิยา จันจิรบูรณ์ มอบเงินบริจาค

นาวาตรีหญิง สรวงสุดา แนวจิตร รอง หน.สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณนันทิยา จันจิรบูรณ์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565