1

คุณสิริพร มั่นคง มอบเงินบริจาคในนาม นาวาโท เสริม มั่นคง และครอบครัว

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคในนาม นาวาโท เสริม มั่นคง และครอบครัว จำนวน 200,000 บาท เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณสิริพร มั่นคง เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565