1

สำนักงานส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดบรรยายการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย / ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ ให้การต้อนรับ ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล / แพทย์ดีเด่น แพทยสภา ประจำปี 2563 ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาบรรยายการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ในหัวข้อ “ เคล็ด (ไม่) ลับ : การขอตำแหน่งทางวิชาการ ” ซึ่งจัดการอบรมในรูปแบบ Onsite และ Online จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565