1

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม

นาวาเอกหญิง ปิติยา ปิยะนุช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับ จัดโดย กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565