1

พลเรือโท อำนาจ บุญญะไพบูรณ์ มอบเงินบริจาค

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากพลเรือโท อำนาจ บุญญะไพบูรณ์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565