1

ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หมอพร) และพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย โดยมี พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร และพลเรือตรี สมชาย จันทโรธร ประธานจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน รพ.ฯ ร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565