1

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

นาวาเอกหญิง วรัญญา คุ้มผาติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ โครงการอบรมพัฒนาระบบพี่เลี้ยง ” ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565