1

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการมหกรรมคุณภาพการบริการการพยาบาล

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมคุณภาพการบริการการพยาบาล “ Variety of Nursing Quality 2022 ” จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565