1

สถานีสุขภาพ " มะเร็งปากมดลูก...ภัยร้ายที่ป้องกันได้ "

สถานีสุขภาพ " มะเร็งปากมดลูก...ภัยร้ายที่ป้องกันได้ "

โดย ร.ท.หญิง พญ.จิตตรินทร์  ศรีระอัมพุช  สูตินรีแพทย์ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า