1

พลเรือตรี พิสันต์ รัตนภู่เพ็ชร มอบเงินบริจาค

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท จากพลเรือตรี พิสันต์ รัตนภู่เพ็ชร เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565