1

ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ด้านสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ( Non Clinic )

นาวาเอก ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ด้านสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ( Non Clinic ) กิจกรรม “ Non Clinic Risk Management Award ” ประกวดผลงานการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทางคลินิก จัดโดย ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565