1

นาวาเอก พีร์ศร คงปั้น มอบเงินบริจาคในนามคุณพิชญดา คงปั้น

นาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร หน.สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคในนามคุณพิชญดา คงปั้น จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาเอก พีร์ศร คงปั้น เป็นผู้มอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565