1

นาวาเอกหญิง ทิพย์วรรณ ปัญญสุทธิ์ มอบเงินบริจาคในนามพลเรือตรี ศรีรัตน์ ปัญญสุทธิ์ และครอบครัว

นาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร หน.สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคในนามพลเรือตรี ศรีรัตน์ ปัญญสุทธิ์ และครอบครัว จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาเอกหญิง ทิพย์วรรณ ปัญญสุทธิ์ เป็นผู้มอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565