1

สโมสรไลออนส์กรุงเทพเอราวัณ มอบเงินบริจาค

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากสโมสรไลออนส์กรุงเทพเอราวัณ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณไพศาล อัศวโสภณ เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565