1

นาวาเอก ปณิธิ - คุณพัชราภา ทองเจือ มอบเงินบริจาค

นาวาเอก บริพนธ์ สุวชิรัตน์ และนาวาตรีหญิง สรวงสุดา แนวจิตร รอง หน.สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากนาวาเอก ปณิธิ - คุณพัชราภา ทองเจือ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565