1

สถานีสุขภาพ ตอน ปวดไหล่....ใช้ชีวิตลำบากกว่าที่คิดปัญหากวนใจที่ต้องรีบรักษา ก่อนเป็นเรื้อรัง

สถานีสุขภาพ ตอน ปวดไหล่....ใช้ชีวิตลำบากกว่าที่คิดปัญหากวนใจที่ต้องรีบรักษา ก่อนเป็นเรื้อรัง