1

พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคในนาม คุณอุไร ลิขิตวงศ์

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคในนาม คุณอุไร ลิขิตวงศ์ จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ และครอบครัว เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565