1

คุณสุวรีย์ จ้อยจุฑา และครอบครัว มอบเงินบริจาคในนาม คุณทวี จ้อยจุฑา

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคในนาม คุณทวี จ้อยจุฑา จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณสุวรีย์ จ้อยจุฑา และครอบครัว เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565