1

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานเกษียณอายุราชการให้กำลังพล

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการของกำลังพลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ และขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด “ ปิ่นเกล้ากษิณาลัย สายใยนิรันดร ๖๕ ” ณ สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕