1

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจโรคชายไทยก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจโรคชายไทยก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2566