1

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติหมอพร ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติหมอพร ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “ สืบสานพระปณิธานหมอพร พระเกียรติขจรเลื่องลือไกล งานแพทย์แผนไทยสู่ความยั่งยืน ” โดยมี หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช เข้าร่วมพิธีฯ และพลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รวมถึงคณะผู้บังคับบัญชาของ พร.ให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติหมอพร การเข้าชมอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติอาศรมหมอพร การตรวจรักษาแบบเวชกรรมแผนไทย การแสดงตำรับยาหมอพร การผลิตยาแผนไทยและเครื่องหอม ณ อาศรมหมอพร อาคารเรียนรู้เรื่องการแพทย์บูรณาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕